Anunturi

Anunturi

Șezătoare

Anunturi No comments
featured image

În fiecare vineri la biserica noastră se organizează după ora 17, o șezătoare, care își propune să reclădească în ființa femeiască creștină și română, chipul femeii române străbune!

Programul de Sfințirea caselor pentru sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci

Anunturi No comments
featured image

În rânduiala și evlavia bisericească, intrarea în noul an bisericesc cu data de 1 septembrie se serbează cu sfințirea Aghiasmei. Pentru ca noul an să fie unul binecuvântat și sub oblăduirea Bunului Dumnezeu este obiceiul ca să se sfințească toate casele credincioșilor. În același timp este și o întâmpinare a sărbătorii Înălțării Sfintei Cruci, motiv pentru care sfințirea caselor se face prin intonarea troparului Sfintei Cruci: ”Mântuieşte, Doamne, poporul Tău şi binecuvintează moştenirea Ta; biruinţă binecredincioşilor creştini asupra celui protivnic dăruieşte şi cu Crucea Ta păzeşte pe poporul Tău.” Prin aceasta fiecare creștin întâlnindu-se cu Sfânta Cruce în casa sa, și dobândind întărire și binecuvântare pentru a-și purta fiecare pe mai departe crucea sa, în fața și cu ajutorul lui Dumnezeu!

Această rânduială vom încerca să o împlinim pe cât ne stă în putință și noi în parohia noastră după următorul program:

Luni 07.09 – Emil Racoviță (orele 14-18)
Marţi 08.09 – Plevnei, Griviţei, Spartacus, Războieni, Călugăreni, Suceava, Rahovei, Vidin, Mihai Viteazu partea cu biserica de lemn (orele 14-20)
Miercuri 09.09 – Enupărului, Valea Albă, Miraslău, Dumbrava Roşie, Rovine, Mihai Viteazu (orele 11 – 18)
Joi 10.09 – Nicopole, Şcolii, Morii, Avram Iancu numere cu soț (orele 12 – 18)
Vineri 11.09 – Avram Iancu numere fără soț (orele 12–18)
Sâmbătă 12.09 – De Mijloc, Vasile Lupu (orele 15-20)
Duminică 13.09 – Blocuri Gaz Metan (orele 15-20)

Invitație la Hram

Anunturi, Sarbatori No comments
featured image

În data de 15 August vom sărbători Adormirea Maicii Domnului, hramul bisericii noastre. Astfel vă așteptăm cu drag la programul duhovnicesc liturgic ce premerge această sărbătoare precum și în ajunul și în ziua sărbătorii! În fiecare seară de la ora 18 intrăm la Paraclisul Maicii Domnului încheiat cu cuvânt duhovnicesc și pricesne, de duminică până vineri. Vineri la ora 18 vom citi Paraclisul apoi începem slujba Privegherii în cadrul căreia este cuprins Prohodul Maicii Domnului de la ora 19. Sâmbătă la ora 8 Utrenia sărbătorii, iar de la ora 09:30 Sfânta Liturghie.
Vă așteptăm cu drag pe toți fiii Maicii Domnului să îi fim alături, în marele praznic al Adormirii!

Școala de vară

Activitati copii, Anunturi No comments
featured image

În perioada 10-14 August 2015 se va desfășura la parohia noastră proiectul Școala de vară pentru copii. La acest proiect pot participa copii de toate vârstele. Proiectul își propune să apropie copiii de biserică, să cultive în ei generozitatea și responsabilitatea. Luni și marți se propun ca teme două virtuți Iertarea și Împăcarea. Miercuri și vineri vor participa la Sfânta Liturghie și vor fi împărtășiți. Joi se va organiza o ieșire la mănăstire, iar vineri la grădina zoologică. În fiecare zi vor avea activități creative: vor face pâine, vor trage cu arcul și vor bate toaca. Ne propunem jocuri ale copilăriei ca dimensiuni recreative. Nu există costuri! Vă așteptăm cu drag!

Program Scoala de vara 10-14.08

Târgul de mărțișoare

Activitati copii, Anunturi No comments
featured image

În cadrul proiectului misionar filantropic Tu nu ești singur!  copiii participanți la activitățile organizate la biserica noastră au creat mărțișoare, pe care le pun în vânzare la pangarul parohiei. Toate veniturile realizate din această acțiune vor fi folosite la ameliorarea situației beneficiarilor proiectului, fiind de fapt activitatea de bază din punct de vedere financiar.

Prin urmare vă invităm la târg, să aduceți vestea primăverii valorificând strădania copiilor, aducând bucurie celor ce vor primii mărțișoarele, și în același timp și celor ce se vor bucura de ajutorul primit în cadrul proiectului.

20150222_165739 20150215_165819

Ora de religie

Anunturi No comments
featured image

În marea căutare a libertății și drepturilor românilor, Curtea Constituțională a României schimbă modul de participare la ora de religie. În acest context până la data de 6 martie 2015 toți copiii din învățământul primar, gimnazial și liceal trebuie să depună cererea de participare la ora de religie, pentru a beneficia de acest drept!

Un model agreat în acest sens gasiți aici:

Nr. ………../ ……………

 

C E R E R E

   

Domnule director / doamnă director,

Subsemnatul / subsemnata,………………………………………………………(nume, iniţiala tatălui, prenume), având CNP ……………………………………………, părinte / reprezentant legal al elevului / elev major……….…………………………………………..(nume, prenume),

înscris / înscrisă în anul şcolar 2014–2015 în unitatea  de învăţământ ……………………………………………………………….(numele unităţii de învăţământ), din..………………………………………………………….(numele localităţii), judeţul …………………….. /  municipiul Bucureşti, în clasa …………….., prin prezenta solicit participarea fiicei mele / fiului meu / mea la orele de religie.

 

Menţionez că doresc participarea fiicei mele / fiului meu / mea la orele de religie ale cultului ………………………………. (se va trece numele cultului solicitat, din lista cultelor recunoscute prezentată mai jos, conform prevederilor Legii cultelor nr. 489/2006).

Data                                                                                                                           Semnătura

  

 Domnului director/doamnei director a

 ………….……………………………………………………… (numele unităţii de învăţământ)

 

 

Patriarhia Română a dat un comunicat de presă în care sesiza următoarele:

În ziua de 23 ianuarie 2015, în Monitorul Oficial, partea I, nr. 59/2015, a fost publicată motivarea Deciziei Curţii Constituţionale nr. 669 din 12 noiembrie 2014, privitoare la statutul orei de Religie.

 

Întrucât decizia nr. 669/2014 a fost percepută în societate ca „o lovitură dată orei de Religie”, în motivarea sa, Curtea Constituţională afirmă în mod pozitiv şi argumentat importanţa orei de Religie, astfel:

 

-dreptul părinţilor de a asigura educaţia copiilor lor minori potrivit propriilor convingeri (paragraful 19);

 

-obligaţia Statului Român neutru şi imparţial (paragraful 22) de a asigura predarea Religiei ca parte a trunchiului comun şi de a include această disciplină în planul cadru de învăţământ (paragraful 16);

 

-şcoala trebuie să fie deschisă pentru idei şi valori religioase şi de aceea statului îi este interzis să adopte soluţii legislative care pot fi interpretate ca fiind lipsite de respect faţă de convingerile religioase sau filosofice ale părinţilor (paragrafele 20-21).

 

Patriarhia Română îndeamnă pe toţi cei implicaţi în asigurarea educaţiei religioase a copiilor (părinţi, şcoală, parohie) să dea dovadă de maximă responsabilitate şi angajare  în acest proiect de mare valoare spirituală şi culturală, ai cărui beneficiari sunt copiii şi, implicit, societatea românească în ansamblu. Ora de Religie din România promovează valorile umane perene şi comportamentul paşnic, într-o vreme în care în alte ţări mulţi tineri educaţi în spiritul secularismului se îndreaptă spre mişcări extremiste, deoarece lumea secularizată individualistă de azi a pierdut simţul sacrului şi al comuniunii spirituale profunde la nivel  de individ, familie şi societate, după cum remarcă unii sociologi contemporani.

 

În concluzie, motivarea responsabilă, nuanţată şi echilibrată a Curţii Constituţionale corectează orice propagandă alarmistă şi agresivă de discreditare a orei de Religie, propagandă oarecum asemănătoare cu cea din timpul comunismului ateu. Cine se înscrie pentru a participa la ora de Religie doreşte să cunoască şi să cultive valorile spirituale perene în locul modelor efemere şi nu confundă libertatea cu vidul spiritual. Să-i învăţăm pe copii şi tineri iubirea de Dumnezeu şi de oameni pentru a creşte spiritual în cultura generozităţii!

 

Biroul de Presă al Patriarhiei Române

Darul dulce mult aduce

Activitati copii, Anunturi No comments
featured image

Parte a proiectului misionar filantropic Tu nu ești singur! activitatea ”Darul dulce mult aduce” a constat în prepararea de către copii a unei prăjituri ce a fost dusă în dar persoanelor vârstnice de la Centrul de zi pentru vârstnici Delta din Brașov. Afost o plăcere și o bucurie, atât gătitul cât și servitul!

 

Tu nu esti singur!

Activitati copii, Anunturi No comments
featured image

Proiect misionar filantropic

Tu nu ești singur își propune să creeze în copiii participanți și în beneficiarii acestui miniproiect conștiința faptului că nu suntem singuri pe acest pământ, în fața lui Dumnezeu sau a oamenilor. Ne dorim ca prin acest proiect sa creștem coeziunea socială, responsabilitatea și întrajutorarea, prin cultivarea virtuților creștine: dragostea, credința și nădejdea. În același timp sperăm să cultivăm în participanții și beneficiarii proiectului precum și în cei care află despre acest proiect, empatia, dorința de a ajuta și a schimba ceva în bine.  Miniproiectul are cel puțin două valențe, una care sparge egoismul și comoditatea din participanți și o a doua valență care dărâmă deznădejdea și disperarea beneficiarilor. Impactul scontat este acela de a trezi conștiința socială de interdependență și responsabilitate atât în tinerii participanți, în beneficiari, în familiile lor cât și în comunitatea din care facem parte.

Obiectivele:

  • Responsabilitatea socială a participanților, familiilor lor și a comunității
  • Dragostea și empatia față de cei în suferințe
  • Nădejdea și speranța beneficiarilor în Dumnezeu și lucrarea Lui prin oameni
  • Conștientizarea suferinței ca liant social de interdependență și întrajutorare

Activități:

Denumirea activităților

Descrierea activitățiilor

Perioada de desfășurare

Colindul sfânt și bun

Copiii vor duce vestea nașterii Domnului Iisus Hristos în casele beneficiarilor prin colind

24.12.2014

Darul dulce mult aduce

Copiii participanți vor prepara o prăjitură ce va fi dusă în dar beneficiarilor de la Centrul de zi pentru vârstnici Delta din Brașov.

18 – 19.01.2015

Tu nu ești singur

Activitate centrală a miniproiectului, prin care fiecare copil participant alege o persoană în vârstă sau cu dificultăți majore, pe care o cunoaște, îi identifică nevoile, și le împlinește pe măsura puterii lor. Îi vor vizita cel puțin o dată pe săptămână. Vor împărtăși povestea beneficiarilor și nevoile lor, grupului de acțiune și familiilor lor. Vor căuta soluții de împlinire a nevoilor beneficiarilor.

30 Ianuarie  – 22 Martie

Pași buni

Copiii participanți vor distribui unor copii încălțăminte nouă din partea parohiei. Copiii participanți vor identifica beneficiarii în rândul cunoștințelor lor, la școală, la diferitele lor activități, etc… Beneficiarii vor fi copii care au o situație materială mai precară.

30 Ianuarie – 22 Martie

Un colț de raișor într-un mărțișor

Copiii participanți vor crea și vor valorifica mărțișoare, iar resursele vor fi folosite pentru ameliorarea nevoilor finaciare sau materiale ale beneficiarilor identificați.

15 Februarie – 1 Martie