Gradinita

Gradinita

Grădinița Sf. Filofteia

În proprietatea parohiei noastre funcționează și Grădiniţa „Sfânta Filofteia” . Aceasta este o grădiniţă de stat, cu program normal, cu o tradiție de peste 100 ani în învățământul preșcolar.  Aceasta oferă preşcolarilor între 3 – 6 ani un program de calitate, în cadrul căruia, fiecare copil este respectat şi încurajat să-şi dezvolte personalitatea în ritmul propriu de creştere, punând astfel, bazele unei învăţări creative de-a lungul întregii vieţi.

În grădiniță, formarea şi educarea copilului se realizează într-un mediu în care acesta se simte iubit şi ocrotit.

Grădiniţa îşi desfăşoară activitatea în două săli de clasă şi o curte exterioară, amenajată atât pentru jocuri, cât şi pentru activităţi didactice.

Grădiniţa funcţionează cu două grupe, pe două niveluri de vârstă (nivelul I: 3 – 5 ani şi nivelul II: 5 – 6 ani). Cele două grupe sunt îndrumate de două educatoare calificate, care preiau cu responsabilitate şi profesionalism sarcina educării copiilor.

OFERTA EDUCAŢIONALĂ

În grădiniţă se desfăşoară activităţi cu întreaga grupă de copii, conform curriculum-ului pentru învățământul prescolar:

–          Domeniul limbă şi comunicare;

–          Domeniul ştiinţă (cunoaşterea mediului, activitate matematică);

–          Domeniul om şi societate (educaţie pentru societate, activitate practică);

–          Domeniul estetic şi creativ (desen, pictură, modelaj);

–          Domeniul psihomotric (educaţie fizică, dans, euritmie).

 

Curriculum la decizia grădiniţei

Activităţi opţionale:

–          Educaţie muzicală;

–          Dansuri populare.

 

Activităţi extracurriculare – în grădiniţă se desfăşoară următoarele cursuri:

–          Limba engleză

–          Limba germană

–          Iniţiere pian

–          Dans sportiv

–          Educaţie muzicală

–          Creaţie

–          Serbari, carnavaluri, sărbătorirea zilelor de naștere ale copiilor

–          Participarea la concursuri locale, naționale și internaționale

–          Participarea la concursuri sportive

–          Parteneriate cu diferite instituții și asociații: gradinițe, școală, Parohia Ortodoxă „Brașovul Vechi”, „Opera” Brașov, „Junii Brașovecheni”, unități medicale, poliție, pompieri, biblioteca, jucărioteca precum și cu părinții copiilor

–          Acțiuni comunitare

–          Activități de voluntariat

RESURSA UMANĂ

Cadre didactice: 2 prof. pt. înv. preşcolar, grad didactic l
Personal nedidactic: 1;

Prof. logoped: 1 (Liceul J. Honterus);

Psiholog: 1 (Grădiniţa nr. 3 – str. Lungă nr. 63);