Perioada Triodului

Etichete: , Liturgică No comments

Începând cu duminica ce a trecut denumită în calendar a Vameşului şi a Fariseului, am intrat într-o nouă perioadă liturgică denumită a Triodului. Pentru a înţelege mai bine trebuie spus că anul bisericesc dincolo de împărţirea lui pe zile, săptămâni şi luni, cunoaşte şi o treită împărţire în următoarele trei perioade liturgice: Triod, Penticostar şi Octoih. Cele trei perioade au primit fiecare numele a trei cărţi din care se cântă la strană cu preponderenţă în acest timp: Triodul, Penticostarul şi Octoihul. Triodul s-ar traduce trei ode, sau trei cântări, pentru că la canoane în loc de nouă cântări se cântă trei mai ample. Penticostarul vine de la numărul 50, adica cele 50 de zile de la Învierea Domnului şi până la Pogorârea Duhului Sfânt. Octoih vine de la cele opt glasuri (melodii) bisericeşti care se schimbă la câte o săptămână – acest fapt îl găsiţi indicat în calendar la fiecare duminică. Fiecare perioadă accentuează o anumită dimensiune a spiritualităţii ortodoxe: Triodul este perioada de pregătire pentru jertfa lui Hristos, adica a Postului Mare. Ea cuprinde trei săptămâni de pregătire pentru post, apoi postul de 40 de zile ca pregătire pentru Săptămâna Mare, şi se încheie în Sâmbăta Mare înainte de Învierea Domnului. Penticostarul începe cu Slujba de Înviere şi se încheie în Duminica Tuturor Sfinţilor care este prima duminică după Pogorârea Duhului Sfânt. Octoihul începe de la Duminica Tuturor Sfinţilor şi cuprinde restul anului până la Duminica Vameşului şi a Fariseului, având ca sărbători principale Naşterea şi Botezul Domnului.

Aşadar noi am început cu această duminică o nouă călătorie duhovnicească. Scopul este acela de a muri alături de Hristos păcatului, pentru a putea Învia odată cu El. Săptămâna aceasta nu ţinem post nici miercuri nici vineri. Ne hrănim trupul pentru ai da putere. În săptămâna brânzei îl vom îmbogăţi cu calciu, dar ne oprim de la carne ca să intrăm gradual în post deplin şi aspru. În post ne mortificăm trupul printr-o hrănire mai slabă pentru ca în final să biruim poftele trupului, ca sufletul să prindă putere pentru a lucra virtutea. Prin hrănirea vegetală vom curăţa şi trupul de toxine, îl vom uşura de greutatea cărnii. Este deci o perioadă ce îşi pune amprenta adânc peste modul în care trăim. Grija postului trebuie să ne aducă grija sufletului. A felului în care ne comportăm cu Dumnezeu şi cu oamenii.

Primul pas ce l-am făcut duminică este acela de a lua smerenia şi pocăinţa vameşului şi faptele cele corecte ale fariseului.

Am început Triodul! Am intrat în perioada de antrenament. Să luăm seamă, victoria ce ne aşteaptă este pentru toţi, este victoria Crucii: ÎNVIEREA!

About admin

Add your comment