Sfințirea caselor – pregătire și întâlnire cu Hristos!

Uncategorized No comments
featured image

icoana botezuluiBoboteaza este una din cele mai vechi sărbători ale Bisericii ortodoxe. Denumirea ei în greacă este Epifania, adică Arătarea Domnului. Sărbătoarea surprinde momentul în care Iisus Hristos a fost botezat în Iordan de către Ioan, moment în care cei de față au văzut cerurile deschise, pe Duhul Sfânt în chip de porumbel pogorându-se asupra lui Iisus, iar vocea Tatălui din cer s-a auzit zicând „Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit” (Matei 3:17). Este Arătarea lui Dumnezeu întreit în persoane lumii. Este momentul în care Iisus Hristos își începe activitatea publică.

Mesajul sărbătorii este clar de mărturisire a Dumnezeirii lui Iisus Hristos și a Trinității.

De aceea cei care au crezut în El, în Dumnezeul întrupat încercau să se pregătească pentru întâlnirea cu El în ziua arătării. Astfel în ajunul sărbătorii satul creștin, comunitatea creștină (parohia) căuta să se sfințească, să se curățească, prin stropirea cu Aghiasma Mare – apa sfințită ce nu se strică, ci își păstrează proprietățile biologice și este încărcată și cu o putere harică (sfințitoare). Acest obicei este păstrat până astăzi. Deși cerințele urbane sau parohiile mai mari obligă preotul să înceapă această lucrare mai repede în așa fel încât să nu fie casă de creștin nesfințită, sensul se păstrează nealterat – toți căutăm să ne sfințim ceea ce ne înconjoară și pe noi pentru a fi pregătiți de cunoașterea și vederea lui Dumnezeu, de întâlnirea cu el în marea zi a Arătării Sale.

Acum și noi la rândul nostru căutăm să ne pregătim și să ne întâlnim cu Hristos.  De ce? mai întâi pentru că credem în El! Apoi ca să fim și noi văzuți de Dumnezeu. Să stea și în casele noastre și în sufletele noastre Hristos! Dar mai ales ca prin această sfințire să fim vii!

Această minunată lucrare a Lui Dumnezeu, care a vrut ca prin materie și trup să  ni se sfințească în fapt sufletele o mărturiseaa Scriptura de demult în Psalmi:

„Văzutu-Te-au apele, Dumnezeule, văzutu-Te-au apele şi s-au spăimântat şi s-au tulburat adâncurile.” (Psalmul 76)

Iar troparul sărbătorii care însoțește sfințirea noastră mărturisește și el credința:

În Iordan botezându-Te Tu, Doamne, închinarea Treimii s-a arătat; că glasul Părintelui a mărturisit Ție, Fiu iubit pe Tine numindu-Te; și Duhul, în chip de porumbel, a adeverit intărirea cuvântului. Cel ce Te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule, și lumea ai luminat, slavă Ție.

About admin

Add your comment